Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Omgevingsmanagement

Infrastructurele projecten hebben een grote impact op de omgeving omdat ze zich nagenoeg altijd bevinden in de openbare ruimte en er dus ontzettend veel raakvlakken zijn. Denk aan verkeer, omwonenden, bedrijven, natuurorganisaties, overheden en/of waterschappen en kabel- en leidingbeheerders. Maar ook alles wat in de grond zit zoals archeologie, niet gesprongen explosieven, milieuverontreinigingen en alles wat eromheen speelt met betrekking tot flora en fauna.
 
In de infra is het vanzelfsprekend dat de stakeholders betrokken en geïnformeerd worden en blijven tijdens diverse projectfasen om hinder en raakvlakken te minimaliseren. Vaak vraagt de opdrachtgever dit uit in een BLVC-plan, waarbij Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie centraal staan.
 
Onze ervaren omgevings- en communicatiemanagers kunnen u hierbij helpen. Van vergunningsaanvragen tot burgerparticipatie en van communicatieplannen tot bouwvergaderingen, zij kunnen uw raakvlakken met de omgeving optimaal managen.  
 
Graag denken wij aan de voorkant al met u mee op welke manier omgevings- en communicatiemanagement zowel voor uw project als voor de omgeving van meerwaarde kan zijn. Omgevingsmanagement is een onmisbare toevoeging aan uw projectaanpak, zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer.


"Ik ben op elk project nauw betrokken met de omwonenden. Zo hoop ik dat zij zo min mogelijk overlast ondervinden".
- Charlotte Berkhout