Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Grafische vormgeving

Een plan van aanpak en haar opmaak zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Er worden door de klant vaak veel aandachtspunten en criteria gevraagd die, met bepaalde vormvereiste zoals lettertype, grootte en regelafstand, moeten worden beantwoord op slechts een aantal A4. In het plan worden vaak kleinere visualisaties gemaakt, zoals een simpele en begrijpelijke weergave van de fasering, om de vaak technische tekst kracht bij te zetten. Één plaatje zegt immers meer dan 1000 worden.  
  
Daarnaast worden haast altijd een aantal bijlagen ter ondersteuning van het plan gevraagd. Dit zijn meestal grotere formaten zoals A3 of A0. Denk aan planning, fasering, stakeholdersanalyse, omleidingen, risicodossier of procesvisualisaties.  
  
Tot slot wil je als inschrijver opvallen tussen je concurrenten. Stel je voor de beoordelaar heeft al 7 plannen gelezen, jij bent de laatste en hij/zij ziet alleen maar pagina's vol met lappen tekst. Je raadt het al; dit is niet uitnodigend om te lezen. Met een triggerend voorblad en een mooi en prettig leesbaar plan kun je je dan alsnog onderscheiden. En is de inschrijving vormvrij? Dan kunt u denken aan een aanbieding opgemaakt als (digitale) brochure! 
  
Van opmaak wordt vaak verwacht dat dit de laatste dagen gebeurt, maar ook hier geldt dat er al veel gedaan kan worden tijdens de gehele inschrijffase. Eigenlijk loopt de grafische vormgeving grotendeels parallel aan het plan van aanpak schrijven. Zodra bekend is wat gevisualiseerd moet worden, zoals bv. technische details, worden deze door de grafisch vormgever snel uitgewerkt tot begrijpelijke figuren met behulp van diverse Adobe programma's.

 
"Ik maak voor elk plan van aanpak een uniek en prachtig design. Zo dienen we, samen met u, altijd een net plan in die voldoet aan UW wens"
- Ot Zilverberg