Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Zuyd Infra, niet alleen maar voor ‘Infraplannen bij aanbestedingen’

Als je aan een plan van aanpak denkt, denk je al snel aan een plan voor een aannemer bij een aanbesteding. Meestal klopt dit, maar we draaien onze pen niet om voor andere soorten plannen! Zo hebben wij afgelopen december een plan van aanpak geschreven over het onderwerp ‘waterbewustzijn en zelfredzaamheid’. 

Aanleiding waren de ernstige overstromingen als gevolg van extreme neerslag in het stroomgebied van de Maas in de zomer van 2021 in Nederland, België en Duitsland. In Limburg zijn inwoners en ondernemers in met name het Geuldal hard getroffen. Complete woningen en grote delen van dorpen stonden onder water of moesten worden geëvacueerd. In de toekomst krijgen wij vaker te maken met dit soort extreme weersomstandigheden en moeten onderkennen dat we beter voorbereid moeten zijn hierop. Rijk, provincie, waterschap en gemeenten werken daarom samen binnen het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Het programma is opgebouwd uit 3 Lagen en houdt in dat overstromingsrisico’s worden bestreden door een combinatie van waterkeringen (laag 1), ruimtelijke ordening (laag 2) en crisisbeheersing (laag 3).

Om de inwoners van Limburg beter voor te bereiden op soortgelijke crisissituaties, heeft het BROL (Bestuurlijk Regio Overleg Limburg)  aan Marc Putmans (in zijn rol als Coördinator Waterketen Limburg en secretaris van het BROL) gevraagd, om de mogelijkheden in laag 3 crisisbeheersing te onderzoeken. Thijs Alma en Ot Zilverberg hebben samen met Marc op hoofdlijnen een plan van aanpak geschreven over de mogelijkheden tot het verhogen van het waterbewustzijn en de zelfredzaamheid onder bewoners en ondernemers, zodat in de toekomst de impact van extreem weer minder groot is. Het plan van aanpak is in december 2022 aangeboden aan de Regionale Actie Tafel en het programmateam Waterveiligheid en Ruimte Limburg, met als doel om gezamenlijk en snel de randvoorwaarden in te vullen zodat gestart kan worden met de uitrol.

Als Zuyd Infra doen wij dus, naast plannen maken voor aannemers, ook andere opdrachtgevers helpen met vraagstukken over andere onderwerpen. We zijn daarom trots op het behaalde resultaat met Publim en kijken uit naar onze volgende opdracht om, bijvoorbeeld, de veiligheid van onze leefomgeving nóg meer te vergroten!